• "Kändes inget vid sticket och inget efter heller."

    Monica, Kalmar

     

  • ”Gick bra, sticket kändes mindre och inget obehag.”

    Bengt, Umeå

     

Wand innebär en ny bedövningsteknik där handstycket ser ut som en penna med en mycket tunn kanyl. Många sprut- och tandvårdsrädda patienter blir glatt överraskade över hur lätt det går att få denna bedövning och man slipper helt bedövningskänslan i läppar, tunga och kinder. Sedan 1999 har över 20 000 Wandanvändare över hela världen har tillsammans lagt ca 40 miljoner injektioner. Wand finns på 1 568 tandläkarpraktiker bara i Skandinavien.


Vetenskap och studier
Det finns över 50 vetenskapliga artiklar publicerade på Wand och 15 studier i vetenskapligt validerade ”peer reviewed” tidskrifter med ”referees”, dessutom finns det nio randomiserade och dubbelt blint genomförda studier. Även en svensk studie visar på fördelen med Wand.